Danish English
Regler for kørsel med snekæder
 
 
Lande med regler omkring brug af snekæder 
Her er dog ingen krav til at medbrige snekæder.
 
Lovpligtigt at medbringe snekæder
Danmark

Kan benyttes under forudsætning af, at de ikke ødelægger vejene.

Frankrig

Må kun anvendes når vejen er dækket af sne eller is og på veje, hvor brug af snekæder er påbudt ved skiltning

 
Holland

Det er ikke tilladt at benytte snekæder.

Italien

Tilladt fra 15. november til 15. marts. Kan være påbudt ved skiltning.

I Val d'Aosta skal snekæder medbringes eller bilen skal være udstyret med vinterdæk 15.10- 15.04, afhængig af vejret kan perioden forlænges

 
Kroatien

Brug af snekæder eller vinterdæk er obligatorisk på isglatte veje og på veje dækket af over 5 cm sne. I regionerne Lika of Gorski Kotar skal snekæder medbringes i vinterhalvåret.
Det anbefales at medbringe vinterudstyr den 01.11-01.04

Liechtenstein

Alt efter vej- og vejrforhold kan brug af snekæder på visse bjergstrækninger være påbudt ved skiltning.

 
Luxembourg

Tilladt når vejen er dækket af et tykt lag sne

Norge

Den enkelte bilist skal sikre sig, at bilen kan køre i vintervejr. Der er et indirekte krav om, at personbilen skal medbringe et sæt snekæder ved kørsel i vintervejr.

Køretøjer med en totalvægt på over 3500 kg, skal i perioden 1. 11. til første mandag efter 2. påskedag medbringe snekæder. Trækker/ for vogn skal medbringe mindst 2½ par kæder, 2 par til trækhjulene og et ½ par til forhjul. Til trailere / anhængere skal det medbringes 1 par, monteret med i kæde på hver side.
Se uddybende forklaring og illustration her:

 
Polen

Tilladt når vejen er dækket af is eller sne.

Schweiz

Brug af snekæder kan være påbudt ved skiltning. Påbudsskiltet vil nogle steder have en undertavle med påskriften "4 x 4 ausgenommen", hvilket betyder, at firehjulstrukne køretøjer ikke er omfattet af påbudet.

 
Slovakiet

Snekæder må kun benyttes, når vejen er dækket af et tykt lag sne.
På nogle bjergveje kan brug af snekæder være påbudt ved skiltning.

Slovenien

Tilladt hvis forholdene kræver det. Medbringelse af vinterudstyr er obligatorisk i perioden 15.11-15.03

 
Spanien

Kan være påbudt ved skiltning.
Det anbefales at medbringe snekæder ved bjergkørsel om vinteren.

Sverige

Kan benyttes under forudsætning af, at de ikke ødelægger vejene

 
Tjekkiet

Snekæder må kun benyttes, når vejen er dækket af et tykt lag sne.
Et skilt, hvor der med hvid skrift på blå baggrund står "SNEHOVÉRETEZY", betyder brug af snekæder anbefales.

Tyskland

Tilladt når vejen er snedækket, dog max 50km/t.

 
Ungarn

Tilladt når vejen er snedækket, dog max 50 km/t.

Østrig

Må kun anvendes når vejen er dækket af sne eller is. Brug af snekæder kan være påbudt ved skiltning.

Snekæderne skal være godkendt og svare til den østrigske typegodkendelse V5117.

 
Informationen er leveret af trafikken.dk
Danmark   Frankrig
Kan benyttes under forudsætning af, at de ikke ødelægger vejene.   Må kun anvendes når vejen er dækket af sne eller is og på veje, hvor brug af snekæder er påbudt ved skiltning
     
     
Holland   Italien
Det er ikke tilladt at benytte snekæder.   Tilladt fra 15. november til 15. marts. Kan være påbudt ved skiltning.

I Val d'Aosta skal snekæder medbringes eller bilen skal være udstyret med vinterdæk 15.10- 15.04, afhængig af vejret kan perioden forlænges
     
     
Kroatien   Liechtenstein
Brug af snekæder eller vinterdæk er obligatorisk på isglatte veje og på veje dækket af over 5 cm sne. I regionerne Lika of Gorski Kotar skal snekæder medbringes i vinterhalvåret.
Det anbefales at medbringe vinterudstyr den 01.11-01.04
  Alt efter vej- og vejrforhold kan brug af snekæder på visse bjergstrækninger være påbudt ved skiltning.
     
     
Luxembourg   Norge
Tilladt når vejen er dækket af et tykt lag sne   Den enkelte bilist skal sikre sig, at bilen kan køre i vintervejr. Der er et indirekte krav om, at personbilen skal medbringe et sæt snekæder ved kørsel i vintervejr.

Køretøjer med en totalvægt på over 3500 kg, skal i perioden 1. 11. til første mandag efter 2. påskedag medbringe snekæder.
Trækker/ for vogn skal medbringe mindst 2½ par kæder, 2 par til trækhjulene og et ½ par til forhjul.
Til trailere /  anhængere skal det medbringes 1 par, monteret med i kæde på hver side.
Se uddybende forklaring og illustration her:
     
     
Polen   Schweiz
Tilladt når vejen er dækket af is eller sne.   Brug af snekæder kan være påbudt ved skiltning.
Påbudsskiltet vil nogle steder have en undertavle med påskriften "4 x 4 ausgenommen", hvilket betyder, at firehjulstrukne køretøjer ikke er omfattet af påbudet.
     
     
Slovakiet   Slovenien
Snekæder må kun benyttes, når vejen er dækket af et tykt lag sne.
På nogle bjergveje kan brug af snekæder være påbudt ved skiltning.
  Tilladt hvis forholdene kræver det. Medbringelse af vinterudstyr er obligatorisk i perioden 15.11-15.03
     
     
Spanien   Sverige
Kan være påbudt ved skiltning.
Det anbefales at medbringe snekæder ved bjergkørsel om vinteren.
  Kan benyttes under forudsætning af, at de ikke ødelægger vejene
     
     
Tjekkiet   Tyskland
Snekæder må kun benyttes, når vejen er dækket af et tykt lag sne.
Et skilt, hvor der med hvid skrift på blå baggrund står "SNEHOVÉRETEZY", betyder brug af snekæder anbefales.
  Tilladt når vejen er snedækket, dog max 50
km/t.
     
     
Ungarn   Østrig
Tilladt når vejen er snedækket, dog max 50
km/t.
  Må kun anvendes når vejen er dækket af sne eller is. Brug af snekæder kan være påbudt ved skiltning.

Snekæderne skal være godkendt og svare til den østrigske typegodkendelse V5117.
     
Informationen er leveret af trafikken.dk