Danish English

Info menu

Generelle spørgsmål

Søg i FAQs

Dansk Snekæde Fabrik leverer kæder til alle dækstørrelser, fra den mindste til den største kæde.

Prisbillige kæder til personvogne eller mindre maskiner kan produceres så prislejet passer til kunden. 

Vores danske totalproduktion begynder først ved kæder til mere kontinuerlig drift og tungere opgaver.     

 

Dæk produceres til små trillebøre hjul så vel som til gigantiske Dumpere med hjul flere gange højere end et menneske.

Der findes mange forskellige typer dækmønster, der alle har divergerende typebetegnelser.

Dæk til entreprenørmateriel kan have betegnelsen L3, L5, hvilket angiver hvor voluminøse slidlagene er. 

Transportdæk har som oftest en ( / ) til at adskille bredde og højde samt en angivelse for fælgens størrelse.

Ved produkt forespørgsel er det en fordel, såfremt vi kender til dækkets eksakte udformning.

 

På ydersiden af dækket, hvor dækket er bredest står der en række tal og bogstaver, kig efter tal med ( X ) som mellemrum.

Disse angiver dækdimensionen, der er forudsætning for at finde et passende kædeprodukt.

Beskrivelsen kan hedde 33 x 12,5 x R15, 650 X 10, 23,5 X 25, 215/65 x R16 C, 14.00 X 20, 480/70 X 38 eller tilsvarende.

Skriv betegnelsen ned og send forespørgslen til vores kontaktmail, så finder vi sammen dækbetegnelsen.

 

Når man ofte monterer kæder kan vi anbefale, at man investerer i et passende strammeværktøj, der let og enkelt samler enderne uden ekstra kraftanstrengelse.

Venligst se kataloget med reservedele og værktøj for yderligere information. 

 

Ofte finder man benævnelsen 9 mm eller 12 mm, der angiver selve kædeleddets længde.

Når Dansk Snekæde Fabrik angiver godstykkelsen, beskrives tykkelsen på tværsnittet af de enkelte kædeled. Jo højere værdier, jo kraftigere er kæderne. 

En kæde udført i 9,5 mm Ø kan tåle større belastning og længere tids slidtage end en kæde udført med 7,0 mm Ø godstykkelse. Dansk Snekæde Fabrik anvender kæder fra 3,5 mm Ø godstykkelse og op til 19 mm Ø godstykkelse.

 

Den vægt maskinen overfører til kæde og underlag belaster kædedelene, hvilket kan ses på sidekroge, der kan blive forvredne under konstant stræk.

Underlagets beskaffenhed med skarpe klippekanter, grundfjeld eller fastfrossent isflager slider de kædedele, der kommer i berøring med underlaget.

Kæder bør vendes, så alle sider af kæden slides ens. Kæder bør drejes 180 grader i kørselsretningen, når piggene bliver slebet spidse eller kæde leddene bliver flade. Efterfølende kan kæder uden pigge vendes med vrangen ud, så forlænges levetiden betragteligt og kæden får fornyet biddet i underlaget. 

 

Stigekæder er konstrueret som rebstiger med perfekt kraftoverførsel til underlaget i maskinens kørselsretning.

Mønsterkæder er konstrueret til at sikre retningsstabiliteten og undgå sidelæns udskridning.

 

Kæder med tæt udformning har optimeret vejkontakten. Kraftoverførslen til underlaget maksimeres med tætheden af tværkæder. 

Slidtagen på kæden mindskes, ligesom eventuel vibration op gennem maskinen reduceres.

Standard udformning er perfekt til lettere opgaver, hvor kørselskomfort og ydelse betyder mindre.

 

Godkendelser

Man anvender godkendelser til at kvalitetsbestemme produkter: 
GS godkender produktet som værende en snekæde af en beskaffenhed inden for normen

Den tyske TÜV specificerer, at standard testresultaterne er opnået med en samlet karakter.

Ö-norm V5117 samt V5119 dokumenterer at de østrigske bestemmelser opfyldes af produkter med påtrykt symbol.

CUNA er den italienske udgave, der udtrykker det samme som TÜV og Ö-norm.

Norsk Standard beskriver snekædernes beskaffenhed, så kørsel med kæder, der opfylder disse bestemmelser, er godkendt til at køre i Norge.

Kæder uden de enkelte godkendelser er tilladt så længe disse overholder de enkelte standarders bestemmelser.

 

Kvalitet afspejler sig i produktets vægt og udstråling.
Gode kraftige kæder vejer godt til. 
Sidekrogene lukker tæt og kædedelene består af tungt kvalitetsstål.
Wirelåsen klemmer godt rundt om wiren.

 

Man skal vælge den kædetype, der passer til ens kørselsbehov. 
Hverken mere eller mindre. 
Vælg efter indsats og varighed, men tag højde for vejrlige udsving.
Ud fra et bæredygtigt princip bør man vælge de kæder, der har længere levetid og tåler mere slidtage. 
Stigekæder holder eksempelvis 3-15 år ved almindelig til strabadserende kørsel.

 

Der findes rigtig mange forskellige dele. Dansk Snekæde Fabrik har de fleste kædedele.

Se vores katalog med værktøj og reservedele til alle typer af reparationer og kædemodeller.

 

Valget af produkter er stort. Man bør vælge det produkt, der svarer til ens kørselsbehov: 

Skal man køre på alfarvej og kun over kortere afstande, er hurtig montering og lette kædetyper perfekte. Foregår kørslen med stor kraftpåvirkning og over længere strækninger, bør kædevalget tilgodese kraftigere kæder. Er vægtbelastning enorm eller terrænforholdene ekstreme, bør kæderne være designet til større kraftoverførsel end planlagt, kun derved sikres en kontinuerlig indsats.  

 

Kædens levetid svarer til indsats og forholdene. 

Den korrekte kæde til krævende kørsel bør holde i 3 til 5 år under moderat indsats. 

Mindre ved kontinuerlig professionel indsats og længere ved periodevis indsats. 

 

Det er svært. Der findes ingen let retningslinje for udvælgelse af det rette produkt.

Al kørsel er forskellig, så fortag det kædevalg, man kan have glæde af i mange år frem. Hellere et funktionelt holdbart produkt end det nemme køb, hvor man kan komme i tvivl.  

Se efter indpakningen. Er indpakningen fornuftig og funktionel med brugervenlig monteringsvejledning, så er der økonomisk råd til at udpege de rette stålkvaliteter og forbruge olie til hærdningsprocesserne.

 

Kvalitetskæder kan erhverves gennem fagbranchen; autoforhandlere, dækforhandlere og reservedelsforhandlere.

Man kan forespørge online under kontaktformularen, efter muligheder til ens kørselsbehov.  

Gå til kontakt


Består kæden af en wire med kæde, bør kæderne holdes op så kædedelene hænger frit og eventuelle infiltrationer kan fjernes inden montering.

Placer wiren bag dækket og luk wirelåsen, træk kædedelene på plads hen over dækket og luk låsemekanismerne.

Består kæden ikke af wire, kan stålkæden bredes ud oven på dækket og samles let med sidekædens kroge/låse ved foden af dækket inden man kører én meter frem. 

Herefter strammes kæden til. 

Der bør være plads til at klemme et par fingre ind mellem kæde og dæk, når kæden er veltilpasset.

Dermed kan kæden rette sig, såfremt man kører på isflager eller rammer en kantsten. 

Se de enkelte monteringsvejledninger under produktet.

 

Kæderne lægges med ydersiden opad bag om køretøjet. 

Et solidt reb føres gennem fælgen og enderne på kæden.

Hjulet roteres og kæden holdes centreret indtil hele kæden er rullet op på dækket.

Kædeenderne tilpasses midt på dækket og låsemekanismen lukkes, dernæst strammes sidekæderne til perfekt pasform.

Der skal være plads til en knyttet hånd mellem dæk og kæde, så kæden kan rykke sig, når kørsel og belastning er ekstrem.

 

Kontroller at kæderne er fri for infiltrationer og knudedannelser. 

Kæden lægges pænt op på dækket eventuelt ud fra dækket, så hjulene kan køre op på kæden. 

Resten af kæden centreres på dækket og rettes til.

Der skal være plads til en lille håndflade mellem dæk og kæde, så kæden kan rette sig, når kørslen bliver krævende. 

Sidekædens kroge og låse samles og snekæden tilpasses dækkets pasform.

Se de enkelte monteringsvejledninger under produktet.

 

Alle kæder kan repareres med tilhørende reservedele og værktøj. 

Se efter kædedele, der er slidt mere end 50 % af stålets oprindelige tykkelse. Disse kædeled bør efterfølgende repareres med stiftekoblinger eller andet tilsvarende kædemateriale.

Manglende sektioner eller tværkæder kan erstattes af nye reservedele.

Brug sund fornuft ved reparationer, det gælder ens egen sikkerhed. 

 

Anvend snekæder når kørslen bliver påvirket af is og snemasser. 

Snekæder sikrer køretøjets reaktionsevne og mangedobler reaktionshastigheden når uheldet er ude.

En god kvalitets snekæde er garanti for at fører og maskine kan udføre arbejdet uden nedsat sikkerhed.

 

Der hvor mudder, is, snemasser eller terrænet selv giver nedsat vejkontakt for maskinen, 

giver anvendelsen af kæder ekstra vedhæftning, der sikrer fremdriften markant. 

 

Husk at efterse de enkelte kædedele for skavanker og slidtage, der kan medføre at kæderne næste gang ikke lever op til den gældende brugsværdi.

Det er vigtigt, at låsesystemet kan lukkes uden fejl. Sidekæder og wire skal passe til dækkets omkreds.

Sidekroge skal være lukket, så kæde leddene ikke rykker sig løs. Husk at gentagen bøjning gør metallet blødt og hærdningen elimineres.

Tværkæder må ikke have dybe flænger eller helt tyndslidte partier.

Se katalog for reparationsled, reservedele og værktøj.

 

Kæder med kvik montering egner sig ikke til kørsel over lange strækninger eller kontinuerlig drift. 

Kæderne er designet til hurtigt og let at på- og afmontere efter behov, så man på alle tidspunkter fortsat har kontrol over maskinen.

 

Alt efter indsats bør man montere kæder så alle trækhjul og styrehjul har kæder.

Maskinens aksler og udveksling kan blive slidt forskelligt, når man kun anvender kæder på den ene halvdel af trækhjulene eller styrehjulene.

Over kortere afstande er forskellen uden betydning, men over lange kontinuerlige distancer vil slidtagen blive mere udpræget.  

 

Ønsker man at fjerne overskydende kædemateriale, der ikke skal bruges til ens dækdimension, 

bør der altid efterlades kædeled, så fornyet montering gøres lettere. 

Er sidekæderne for lange afkortes der så der altid er en hale på mindst et led, så bliver monteringen og opstramningen lettere næste gang. Overskydende led og kædestumper kan opbevares som ekstra reservedele.

Alle kæder er konstrueret så de passer til en enkel dækdimensionens forskellig brede og højde eller eventuelt flere dækdimensioner, der passer til kædens dimensionering.

 

Enkelte lande har regler for brugen af snekæder, så trafikken kan afvikles sikkert og kontrolleret under vekslende vejrforhold. 

Som trafikant skal man være selvhjulpen, dermed bør køretøjet være udstyret med passende snekæder til ens kørselsbehov og medbringe udstyr til hvis uheldet sker, at køretøjet sidder fast. 

Venligst se: Regler og love for Europa for de enkelte landes reglement og lovkrav. Benyt vejrkortet med snedybder til at orientere Jer efter de aktuelle sneforhold.

 

En reservedel erstatter det der mangler på kæden. 

Reservedele kan aldrig erstatte en ny kæde, men bør kun forlænge perioden frem til at nye kæder skal erhverves.

 

Når den beskyttende hinde af legering eller stålmaling er brudt eller slidt vil rustdannelser ske. 

Når snekæderne efter vinteren afmonteres, bør kædedelene kort spules med rent vand, der fjerner salt og grus. Læg kæderne til tørre og giv gerne de tørre kæder en grundig spray med olie så rustdannelsen ikke får de løse dele til at vokse sammen.

 

Ved hurtig montering eller dårlige monteringsforhold kan ekstra opstramning gøre forskellen på en dårligt monteret kæde og en funktionel kæde.

Vores kædestrammer, edderkoppen er perfekt til at holde kæden på plads, selv om den bliver forrykket eller skubbet skævt under kørslen.

 

Ekstra monteringsværktøj er godt til tunge kæder på 150-200 kg og mere.

Skal man montere mange kæder tilbyder vi ekstra hjælpeværktøj, der gør selve processen lettere og hurtigere.   

 

Kæder uden pigge er velegnet til kørsel hvor støj og vejkontakten skal ske skånsomt.

Kæder med pigge egner sig til mere krævende kørsel, i stejlt terræn og hvor motorkraften skal overføres til underlaget hurtigt og effektivt. 

 

Stigekæder virker som skovlhjul, jo kraftigere godstykkelse, jo mere kraft kan der overføres til underlaget. 

Jo tættere mønstret er, jo bedre er kontakten og jo mindre er vibrationen i maskinen ved høje hastigheder.